મારા ક ખ ગ ઘ …

વિચારો, પ્રસંગો, ગમેલુ, ન ગમેલુ, સાંભળેલુ, ફરેલુ, વાંચેલુ, હસેલુ, શીખેલુ — બધાની ગુજરાતિ ભેળ !

Posts Tagged ‘puzzle

પ્રોજેક્ટ ઓયલર – ગણિત ના ખેરખાઓ માટે

with 7 comments

કોયડાઓ ઉકેલવાનો શોખ છે? થોડું ઘણું પ્રોગ્રામિંગ આવડે છે? અટપટા અલગોરિધમ સમજી અને બનાવી શકો છો?

ગણિત માં રસ ધરાવતા લોકો માટે પ્રોજેક્ટ ઓયલર (હા, યુલર નહિ) નામ નો એક પ્રોજેક્ટ છે. સાઈટ પર જવાનું. કોયડો વાંચવાનો. જવાબ સબમિટ કરવાનો બસ. ભારત માં થી ૧૧૨૦ સભ્યો છે. જેમાં સૌથી આગળ છે, બાલાક્રિશ્નન, જેમણે અત્યાર સુધી મુકાયેલ તમામ ૨૫૨ કોયડાઓ સોલ્વ કરેલા છે!

એક કોયડો ઉદાહરણ રૂપે:

આપણને ખબર છે કે ૨ ની ૧૫ ઘાત (2^15 =32768) ૩૨૭૬૮ થાય. હવે આ અંકો નો સરવાળો ૩+૨+૭+૬+૮= ૨૬ થાય.
હવે તમારે “૨” ની ૧૦૦૦ મી ઘાત શોધવાની, તેમાં આવતા બધા અંકો નો સરવાળો શોધવાનો. બસ ફક્ત આટલું જ.

હા, જાતે ગણવું અઘરું છે. કેલ્ક્યુંલેટર પણ ૧૦-૧૨ આંકડા પછી જવાબ આપી દેશે. તમારી પ્રોગ્રામિંગ અને ગણિત ની skill ચકાસવી હોય તો એકવાર અજમાવી જુઓ.

આ રહી લીંક: http://projecteuler.net

વેબસાઈટ પર મુકેલી એક નોંધ: project euler નો સંપર્ક કોયડા ના ઉકેલ માટે ના કરશો, કારણ કે જો તમે ના ઉકેલી શકો તો તમે ના ઉકેલી શકો!

Written by IG

જુલાઇ 25, 2009 at 11:55 પી એમ(pm)