મારા ક ખ ગ ઘ …

વિચારો, પ્રસંગો, ગમેલુ, ન ગમેલુ, સાંભળેલુ, ફરેલુ, વાંચેલુ, હસેલુ, શીખેલુ — બધાની ગુજરાતિ ભેળ !

Posts Tagged ‘english

મોટા શબ્દો ના ડર માટે મોટો શબ્દ

with 4 comments

આજે અંગ્રેજી માં એક નવો અને જબરો શબ્દ જાણવા મળ્યો.

hippopotomonstrosesquipedaliophobia = લોકો ને મોટા(લાંબા) શબ્દો નો ડર લાગતો હોય તે ડર(phobia) ને વ્યક્ત કરવા માટે આ શબ્દ વપરાય છે.  પણ આ તો માળું સારું બહુ વધારે પડતો લાંબો શબ્દ બનાવી દીધો.

વધુ વિગત: http://en.wiktionary.org/wiki/hippopotomonstrosesquipedaliophobia

Advertisements

Written by IG

જુલાઇ 8, 2009 at 8:43 પી એમ(pm)